Ši svetainė skirta tik sveikatos priežiūros specialistams, gyvenantiems Lietuvoje

Search

Menu

Close

PrisijungtiAtsijungti
Produktai
Terapinės sritys
Mokslo naujienos
Papildoma medžiaga
Video medžiaga
Kontaktai
Susisiekite su mumis

Naudojimosi sąlygos

Sveiki atvykę į PfizerPro paslaugą. Šiame tinklalapyje pateikiama informacija yra tik bendroji ir edukacinė informacija apie vaistus. Šios paslaugos informacija nepakeičia gydytojų ar kitų įgaliotų sveikatos priežiūros specialistų patarimų arba preparato charakteristikų santraukoje (PCS) pateikiamos informacijos apie vaistinį preparatą. Ši paslauga yra skirta tik gydytojams, vaistininkams ir kitiems sveikatos priežiūros specialistams. Jei Jūs nesate gydytojas, vaistininkas ar kitas sveikatos priežiūros specialistas, Jūs negalite naudotis šia paslauga ar pateikiama informacija.

Perskaitykite ir išnagrinėkite šias naudojimosi sąlygas prieš prieidami prie šios paslaugos ar ją naudodami. Prieidami prie šios paslaugos ar ją naudodami, Jūs pripažįstate, kad perskaitėte ir supratote naudojimosi sąlygas bei su jomis sutinkate. Jei nesutinkate su naudojimosi sąlygomis, Jūs negalite prieiti prie šios paslaugos ar ja naudotis. Pfizer gali keisti šias naudojimosi sąlygas. Dėl šios priežasties rekomenduojame reguliariai skaityti naudojimosi sąlygas. Visi naudojimosi sąlygų pakeitimai įsigalioja nedelsiant, kai tik paskelbiami šiame tinklalapyje.

1. Paslaugos naudojimas. Šiame tinklalapyje pateikiama informacija yra tik bendroji ir edukacinė informacija, skirta sveikatos priežiūros specialistams. Kad galėtumėte prieiti prie šios paslaugos ar naudoti pateikiamą informaciją, turite būti sveikatos priežiūros specialistas ir paslauga naudotis vadovaudamasis šiomis naudojimosi sąlygomis. Prieidami prie šios paslaugos ar ją naudodami, Jūs be jokių apribojimų ir išlygų sutinkate su šiomis naudojimosi instrukcijomis. Prieidamas prie šios paslaugos ar ją naudodamas, naudotojas sutinka laikytis įstatymų ir nedaryti nieko, kas galėtų pakenkti paslaugai ar ją sutrikdyti, neleisti prieiti prie paslaugos, sutrikdyti ar susilpninti paslaugos funkcionavimą ar neleisti kitiems naudotis paslauga.

2. Turinys. Pfizer dės daug pastangų, kad šios paslaugos informacija būtų tiksli ir atnaujinta, tačiau neteikia jokių garantijų ir neskelbia pareiškimų dėl jos tikslumo, naujumo ar visapusiškumo. Jūs sutinkate prieiti prie paslaugos ir ja naudotis tokia, kokia ji yra, savo rizika. Pfizer neprisiima atsakomybės dėl jokių garantijų (aiškių ar numanomų), įskaitant garantijas dėl pateikimo prekybai ar tinkamumo specifiniam tikslui. Nei Pfizer, nei bet kokia kita šalis, dalyvaujanti kuriant, gaminant ar perduodant šią paslaugą, nėra atsakinga už jokią žalą, įskaitant (be jokių apribojimų) tiesioginę, atsitiktinę, pasekminę, netiesioginę ar baudžiamąją žalą, gautą priėjus prie šios paslaugos, ja naudojantis ar negalint naudotis, ar atsiradusią dėl bet kokių turinio klaidų ar trūkumų. Toks atsakomybės atsisakymas apima ir žalą, gautą Jūsų kompiuterio įrangą užkrėtus virusais.

3. Privatumas. Pfizer gerbia paslaugos naudotojų privatumą. PfizerPro paslaugos naudojimosi ir administravimo tikslu, taip pat tiesioginės rinkodaros tikslu (jei pateiksite sutikimą) Pfizer naudos ir tvarkys duomenis pateiktus per PfizerPro portalą (vardas, pavardė, el. pašto adresas, darbovietės pavadinimas, miestas, profesija, profesinė kvalifikacija, spaudo numeris, mobiliojo telefono numeris, kiti duomenys surinkti naudojant PfizerPro paslauga). Duomenys bus tvarkomi sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas juos pateikiant registruojantis PfizerPro sistemoje. Prašome susipažinti su Pfizer Slapukų politika ir Pfizer Privatumo pareiškimu, kur paaiškinamos naudotojų atsakomybė ir teisės, susijusios su asmens duomenimis, atskleidžiamais naudojant šią paslaugą.

4. Trečiųjų šalių paslaugos ir nuorodos. Šioje paslaugoje gali būti sąsajų ar nuorodų į kitus tinklalapius, kuriuos valdo trečiosios šalys ir kurių Pfizer nekontroliuoja. Tokios nuorodos patiekiamos tik dėl patogumo. Panašiai ir šią paslaugą galima pasiekti per trečiųjų šalių nuorodas, kurių Pfizer nekontroliuoja. Pfizer neduoda jokių garantijų ir neskelbia pareiškimų dėl bet kokios tokiuose tinklalapiuose esančios informacijos tikslumo, naujumo ar visapusiškumo ir neatsako už jokią žalą ar nuostolius, susijusius su tokiu turiniu ar informacija. Bet kokios trečiosios šalies nuorodos pateikimas nereiškia Pfizer skatinimo ar rekomendacijos.

5. Medicininė informacija. Šioje paslaugoje gali būti bendrosios informacijos, susijusios su įvairiomis medicininėmis būklėmis bei jų gydymu. Tokia informacija yra pateikiama tik informaciniams tikslams ir nepakeičia gydytojų ar kitų įgaliotų sveikatos priežiūros specialistų patarimų arba preparato charakteristikų santraukoje (PCS) pateikiamos informacijos apie vaistinį preparatą. Gydytojai bet kokius sprendimus dėl paciento gydymo turi priimti atsižvelgdami į individualius paciento simptomus ir galiojančius įstatymus. Pfizer neatsako už tiesiogines ar netiesiogines su gydymu susijusių sprendimų pasekmes.

6. Nekonfidenciali informacija. Atsižvelgiant į Pfizer Slapukų politiką ir Pfizer Privatumo pareiškimą, bet kokia komunikacija ar kitokia medžiaga, kurią Jūs mums perduodate internetu arba paskelbiate Pfizer tinklalapyje naudodamiesi elektroniniu paštu ar kitokiomis priemonėmis, pvz., bet kokie klausimai, komentarai, pasiūlymai ir pan., yra ir bus laikoma nekonfidencialia ir Pfizer neturi jokių įsipareigojimų, susijusių su tokia informacija. Pfizer gali laisvai naudoti bet kokias idėjas, koncepcijas, žinias ar technikas, kurios pateikiamos tokiu būdu, bet kokiems tikslams, įskaitant produktų vystymą, gamybą ir pateikimą rinkai (tačiau tuo neapsiribojant).

7. Prekių ženklai. Visi produktų pavadinimai, rodomi arba nerodomi didžiosiomis raidėmis ar su prekių ženklų simboliu, yra Pfizer, jo filialų, susijusių kompanijų, licenciarų ar bendras įmones turinčių partnerių prekių ženklai, nebent nurodyta kitaip. Tokių prekių ženklų ar bet kokios kitos medžiagos naudojimas ar netinkamas naudojimas yra aiškiai uždraustas ir gali pažeisti intelektinės nuosavybės įstatymus. Norime pabrėžti, kad Pfizer aktyviai ir griežtai saugo savo intelektinės nuosavybės teises, kiek tai leidžia įstatymai.

8. Autorių teisės. Šios paslaugos turinys yra ginamas autorių teisių. Apsaugota autorių teisių © 2002-2015 Pfizer Inc. Pfizer paslaugos turinio negalima kopijuoti kitokiems nei nekomerciniams individualiems tikslams, be to, būtina išlaikyti visas su autorių teisėmis ar kitokia patentine informacija susijusias nuorodas, be to, draudžiama kopijuoti, atkurti ar kitaip platinti. Išskyrus aukščiau pateikiamą aiškiai nurodytą situaciją, draudžiama bet kaip kitaip kopijuoti, rodyti, atsisiųsti, platinti, modifikuoti, atkurti, iš naujo išleisti ar perduoti bet kokią informaciją, tekstą ar dokumentą, esantį šioje paslaugoje, ar bet kokias jų dalis elektroninėmis priemonėmis ar popierinėmis kopijomis arba sukurti bet kokį išvestinį produktą, remiantis tokiais paveikslais, tekstais ar dokumentais be aiškaus raštiško Pfizer leidimo. Jokio turinio negalima interpretuoti suteikiant bet kokias autorių teises, patentą ar prekių ženklo licenciją.

9. Įstatymai, kuriais vadovaujamasi. Ši naudojimosi sąlygų sutartis ir Jūsų naudojimasis paslauga yra pavaldūs Lietuvos įstatymams, neatsižvelgiant į tarptautinės privatinės teisės nuostatas. Bet kokie teisiniai veiksmai ar procesai, susiję su šia paslauga, priklauso tik Lietuvos teismų kompetentingai jurisdikcijai.

10. Kita informacija. Bet kokia šios sutarties nuostata, laikoma neteisėta, niekine ar neginama teisine tvarka, turi būti atskiriama nekeičiant visų kitų likusių nuostatų vykdomumo.

Oficiali informacija apie vaistus pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie LR sveikatos apsaugos ministerijos internetiniame puslapyje 
Vaistų ir medicinos pagalbos priemonių kainų paieška(vlk.lt) Tarnybos interneto svetainėje skelbiamą registruotų vaistinių preparatų paieškos sistema VVKT - Vaistai
  Specialistai, pastebėję šalutinį poveikį ir (ar) gavę informacijos apie tai, turi pranešti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministerijos el. paštu [email protected] ar kitu būdu, kaip nurodyta jos interneto svetainėje https://vapris.vvkt.lt/vvkt-web/public/nrvSpecialist

PfizerPro paskyraPfizerPro Account

Skaitykite informaciją apie Pfizer vaistus ir vakcinas

PrisijungtiRegistruokitėsPrisijungtiAtsijungti

Vartotojui - tik saugūs ir efektyvūs vaistai! - Interneto svetainių, kuriose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašas (vvkt.lt)

Įsakymas/V-1166/2016-10-11/Įsigalioja nuo 2016-10-14/ Nr. 25074)


Vieša Pfizer Lietuva svetainė https://www.pfizerdisclosure.lt/

 

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje A. Goštauto g. 40A, LT-03163 Vilnius, Lietuva

 

Autorių teisės, 2022 m. Pfizer Lietuva. Visos teisės saugomos.

PP-UNP-LTU-0024 2023 birželis