Skip directly to content

Veiksmingumo duomenys

Veiksmingumas patvirtintas 7 tyrimais, kuriuose dalyvavo >3000 pacientų1,2,3,4

Veiksmingumas gydant ceftazidimui atsparias Enterobacteriaceae ir P. aeruginosa infekcijas1

REPRISE yra pirmasis į patogeną nukreiptas, tarptautinis, atviras kŠTI ir kVPI gydymo ZAVICEFTA III fazės klinikinis tyrimas1
Tyrimo metu nustatyta, kad ZAVICEFTA yra veiksminga alternatyva karbapenemams gydant ceftazidimui atsparias Enterobacteriaceae ir P. aeruginosa infekcijas1

* Patikrinimas dėl išgijimo: 7-10 dienų po paskutiniosios tiriamojo vaistinio preparato infuzijos
**mMITT: mikrobiologiniu požiūriu modifikuota intent-to-treat populiacija

 

Veiksmingumas gydant HP/SVSP2

REPROVE yra III fazės tarptautinis tyrimas, kurio metu lygintas Zavicefta ir meropenemo veiksmingumas ir saugumas gydant hospitaline pneumonija (įskaitant susijusią su dirbtine plaučių ventiliacija) sergančius pacientus2
Tyrimo metu nustatyta, kad ZAVICEFTA yra veiksminga alternatyva meropenemui gydant gramneigiamų patogenų sukeltą HP/SVSP2

* Patikrinimas dėl išgijimo: 21-25 dienos po priskyrimo atsitiktinei imčiai
**cMITT: klinikiniu požiūriu modifikuota intent-to-treat populiacija

 

Veiksmingumas gydant kVPI3

RECLAIM yra tarptautinis, atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, lyginamasis III fazės tyrimas, į kurį įtraukta daugiau kaip 1000 pacientų3
Tyrimo metu nustatyta, kad, vartojant kartu su metronidazolu, ZAVICEFTA yra toks pat veiksmingas kaip ir meropenemas gydant hospitalizuotus pacientus, kuriems yra gramneigiamų patogenų sukelta kVPI3.
Panašus veiksmingumas nustatytas gydant ceftazidimui jautrių ir ceftazidimui atsparių patogenų sukeltą infekciją3.

* Patikrinimas dėl išgijimo: 28-35 dienos po priskyrimo atsitiktinei imčiai
**MITT: modifikuota intent-to-treat populiacija

 

* Patikrinimas dėl išgijimo: 28-35 dienos po priskyrimo atsitiktinei imčiai

 

Veiksmingumas gydant kŠTI4

RECAPTURE: tarptautinis, atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, lyginamasis III fazės tyrimas, į kurį įtraukta daugiau kaip 1000 pacientų4
Tyrimo metu nustatyta, kad ZAVICEFTA yra toks pat veiksmingas kaip ir doripenemas gydant hospitalizuotus pacientus, kuriems yra gramneigiamų patogenų sukelta kŠTI, įskaitant pielonefritą4

* Patikrinimas dėl išgijimo: 21-25 dienos po priskyrimo atsitiktinei imčiai
**mMITT: mikrobiologiniu požiūriu modifikuota intent-to-treat populiacija

 

Zavicefta skirtas šioms suaugusiųjų infekcinėms ligoms gydyti5:

  • komplikuotoms vidinėms pilvo infekcijoms (kVPI);
  • komplikuotoms šlapimo takų infekcijoms (kŠTI), įskaitant pielonefritą;
  • hospitalinei pneumonijai, įskaitant susijusią su ventiliatoriumi (SVSP).

Be to, Zavicefta vartojama gydyti aerobinių gramneigiamų mikroorganizmų sukeltoms suaugusių pacientų infekcinėms ligoms, kurių gydymo galimybės ribotos.

Būtina atsižvelgti į oficialias tinkamo antibakterinių vaistinių preparatų vartojimo rekomendacijas

Šaltiniai: 
  1. Carmeli Y, et al. Lancet Infect Dis 2016;16:661–73
  2. Torres A et al. Abstract OS 0603, ECCMID 2017
  3. Mazuski JE, et al. Clin Infect Dis 2016;62:1380–9
  4. Wagenlehner FM, et al. Clin Infect Dis 2016;63:754-62.
  5. Zavicefta PCS.

PP-AIP-LTU-0029