Skip directly to content

Apie XANAX

XANAX yra skirtas trumpalaikio vidutinio sunkumo ar sunkaus nerimo sutrikimo, su depresija susijusio nerimo bei trumpalaikio panikos sutrikimo, su agorafobija ar be jos, gydymui.

 

Daugiau nei pusei pacientų stipriausias teigiamas alprazolamo poveikis stebėtas 1 valandos laikotarpiu nuo gydymo pradžios1

Siekiant palyginti alprazolamo ir pailginto atpalaidavimo alprazolamo poveikio ekvivalentiškumą pagal dozę (miligramais) ir poveikio trukmę pacientams, kuriems yra panikos sutrikimas su agorafobija arba be jos, buvo  atliktas atviras kryžminis tyrimas. Atlikta analize siekta įvertinti abiejų vaistinių preparatų poveikio pradžios greitį. Pacientai 3 savaites vartojo alprazolamą  0,5 mg arba 1 mg tabletes (priklausomai nuo anksčiau vartotos dozės) ir po to vietoj jų 6 savaites vartojo ekvivalentišką pailginto atpalaidavimo alprazolamo  dozę. Pagrindinės vertinamosios baigtys buvo Sheehan panikos sutrikimo skalė (Sheehan Panic Disorder Scale, SPDS) ir 21 punkto bendro klinikinio pagerėjimo skalė (CGI-21). Pacientai turėjo pildyti dienyną, į kurį įrašydavo duomenis apie vartojamus vaistus, panikos priepuolius ir ribotų simptomų priepuolius. Be to, pacientai kas valandą įrašydavo informaciją apie kiekvienos vaisto dozės anksiolitinio  poveikio laipsnį (0-10 balų įvertinimo skalė). Vidutinė (± SN) XANAX paros dozė gydymo pradžioje buvo 3,5 ± 2,6 mg (mediana 2,5, ribos 0,75-10). Vidutinė paros dozė 3 savaitės pabaigoje 4,6 ± 2,9 mg (mediana 4,5; ribos 1-10 mg) buvo didesnė nei dozė gydymo pradžioje. Po gydymo pakeitimo 4 savaitę vidutinė pailginto atpalaidavimo alprazolamo  paros dozė buvo 4,5 ± 2,9 mg. Reikia pastebėti, kad po gydymo pakeitimo šiai analizei naudota vidutinė pirmoji rytinė pailginto atpalaidavimo alprazolamo  dozė miligramais buvo beveik du kartus didesnė (2,9 ± 1,8 mg 4 savaitę, palyginti su 1,4 ± 0,8 mg 3 savaitę).

 

 

85% pacientų panikos priepuoliai pilnai išnyko 6-ą savaitę pailginto atpalaidavimo alprazolamo grupėje

Dvigubai koduoto, atsitiktinių imčių, placebu kontroliuoto tyrimo metu pailginto atpalaidavimo alprazolamo  veiksmingumas vertintas 194 pacientams, kuriems buvo agorafobija su panikos priepuoliais arba panikos sutrikimas. Po 7-10 dienų išplovimo laikotarpio, kurio metu vartotas placebas, pacientai buvo suskirstyti į atsitiktines imtis ir vartojo pailginto atpalaidavimo alprazolamą  arba placebo. Pailginto atpalaidavimo alprazolamo pradinė paros dozė buvo 1 mg, ji buvo geriama ryte. Atsižvelgiant į toleravimą, dozė buvo didinama kas 3-4 dienas iki didžiausios 10 mg paros dozės. Pagrindinė vertinamoji baigtis buvo didžiųjų panikos priepuolių dažnis, kuris vertintas remiantis kasdien pildomu dienynu. Ketintų gydyti pacientų populiacijos analizė (ITT), taikant „paskutinės stebėsenos perkėlimo į priekį“ (LOCF) metodą.

 

 

Pailginto atpalaidavimo alprazolamas, vartojant 1 kartą per parą, palaiko terapinę vaisto koncentraciją 24 val. ir nesukelia staigaus vaisto koncentracijos plazmoje padidėjimo3

20 sveikų savanorių, kurie 6 dienų trukmės kryžminio tyrimo metu kasdien vartojo 6 mg alprazolamo paros dozę kaip vienkartinę pailginto atpalaidavimo  dozę (dvi 3 mg tabletes) arba kaip keturias alprazolamo dozes (po 1,5 mg) kraujo mėginių farmakokinetinė analizė.4

 

Šaltiniai:

1. Sheehan DV, et al. Psychopharmacol Bull. 2007;

2. Schweizer E, et al. Am J Psychiatry 1993;

3. Rickels K, Expert Opin. Pharmacother 2004. 4. Wright E, Curr Ther Res 1995.

 

PP-XAN-LTU-0003