Skip directly to content

Augustus (VIDEO)

Peržiūrėkite trumpą video apie atsitiktinių imčių klinikinio tyrimo “AUGUSTUS” rezultatus. 

“AUGUSTUS” tyrime dalyvavo NVPV pacientai, po neseniai pasireiškusio ŪKS ir (arba) atliktos PKI ir vartoję P2Y12 inhibitorių ne trumpiau kaip 6 mėnesius . 
Augustus tyrimo tikslai buvo palyginti ELIQUIS ir VKA saugumą bei įvertinti aspirino įtaką antikoaguliaciniam ir antitrombotiniam gydymui.
Tai skaitlingiausias NGAK  tyrimas pacientų (n=4614), sergančių PV ir kartu patyrusių ŪIS ir/ar PKI 1,2,3,4* 

PP-ELI-LTU-0118

Šaltiniai: 

1. Lopes RD et al. N Engl J Med. 2019 Apr 18;380(16):1509-1524. DOI: 10.1056/NEJMoa1817083.
2. Gibson CM, et al. N Engl J Med 2016;375:2423–2434;
3. Cannon CP, et al. N Engl J Med 2017;377:1513–1524. 
4. Vranckx P, et al. Lancet 2019; 394: 1335–43.