Skip directly to content

Ecalta® invazinės kandidamikozės gydymui

3 patikimos priežastys pasirinkti Ecalta® gydant invazinę kandidamikozę intensyviosios terapijos skyriaus (ITS) pacientams

1-oji patikima priežastis

Nėra duomenų apie sąveiką su kitais vaistais1

Anidulafunginas nėra kliniškai reikšmingas citochromo P450 substratas, induktorius ar inhibitorius1

2-oji patikima priežastis

Nereikia koreguoti dozės1

Nereikia koreguoti dozės1 – pažiūrėkite vaizdo medžiagą ir pamatykite, kokia biotransformacija būdinga Ecalta®1

 

Ecalta® dozavimas: 200 mg įsotinamoji dozė į veną 1-ąją dieną, po to į veną vartojama 100 mg paros dozė.1

 

3-oji patikima priežastis

Ecalta® veiksmingumas ir toleravimas patvirtintas tyrimo su ITS pacientais, kuriems buvo patvirtinta invazinė kandidamikozė ir kurie sirgo gretutinėmis ligomis, metu2

Globalus sėkmingo gydymo dažnis pasirinktose ITS populiacijose2

Adaptuota pagal Ruhnke M, 2012

 

Šaltiniai: 
  1. Ecalta® preparato charakteristikų santrauka
  2. Ruhnke M et al.Clin Microbial Infect 2012; 18 (7): 680-7


PP-ECA-LTU-0005