Skip directly to content

Pacientų siuntimas

Kada pacientą siųsti skausmo specialistui?

Paciento siuntimo skausmo specialisto konsultacijai reikalingumas turi būti svarstomas bet kuriuo metu, įskaitant pradinį skausmo pasireiškimą bei reguliarų klinikinį įvertinimą, jei:16

  • Skausmas yra stiprus
  • Skausmas reikšmingai riboja gyvenimo būdą, kasdienius veiksmus (įskaitant miego sutrikimo pasireiškimą) ir dalyvavimą veikloje
  • Pablogėjo su pagrindiniu sutrikimu susijusi sveikatos būklė

Jei sensoriniai testai neleidžia daryti išvadų arba skausmą sukėlusi liga nėra aiški, pacientas turi būti nusiųstas į antrinio lygios centrą (pvz., neurologijos ar skausmo kliniką, remiantis vietinėmis gairėmis) tolesniam ištyrimui.18
Tam tikros kompleksinės mišraus skausmo būklės, tokios kaip kompleksinis regioninio skausmo sindromas, gali būti kontroliuojamos pacientą nusiunčiant specialisto konsultacijai.

 

PP-LYR-LTU-0032

Susijusi terapinė sritis: