Skip directly to content

Ekonominė žala

Kokia yra NeS sukeliama ekonominė žala?

Tai yra bendra toliau išvardytų veiksnių pasekmė:8-10

• Tiesioginis išlaidų sveikatos priežiūrai padidėjimas (įskaitant išlaidas, susijusias su gydymu, neteisinga diagnoze, netinkamu gydymu ir kitų kartu pasireiškiančių psichikos sutrikimų gydymu)

• Netiesioginės išlaidos, kurias lemia sumažėjęs produktyvumas darbe ir nedarbingumas

Apskaičiuota, kad pacientai, kuriems pasireiškia NeS, ligoninėje būna maždaug 3 dienas, o pacientai, kuriems NeS nepasireiškia, ligoninėje praleidžia tik maždaug dieną.

 

VAIZDINĖ MEDŽIAGA: Gyd. Fiona Blyth kalba apie NeS sukeliamą žalą

(32:46)
Pažiūrėkite gyd. Fiona Blyth kalbą 6-ąjame Tarptautiniame neuropatinio skausmo kongrese, kurį organizavo Tarptautinės skausmo tyrimo asociacijos (Association for the Study of Pain, IASP) Specifinio domėjimosi neuropatiniu skausmu grupė (Special Interest Group on Neuropathic Pain, NeuPSIG). Gyd. Blyth pabrėžia, kad su NeS epidemiologija susiję veiksniai yra prastai ištirti, todėl NeS įtaka ligos sukeliamai žalai yra per mažai įvertinta.

 

PP-LYR-LTU-0032

Susijusi terapinė sritis: