Skip directly to content

3. Tabako vartojimo ir priklausomybės vertinimas bei diagnostika

Klinikinę diagnostiką sudaro rūkymo statuso, vartojamo tabako produkto, suvartojamo kiekio nustatymas ir priklausomybės įvertinimas.1

► Rūkymo statuso nustatymas

► Priklausomybės vertinimas

► Ankstesnių bandymų mesti rūkyti analizė

► Paciento motyvacijos mesti rūkyti vertinimas

► Pagalba nemotyvuotiems pacientams

Susijusi terapinė sritis: